orfej@orfej.com.mk   info@orfej.com.mk 
+389 75 409 409   +389 2 3118 602

Холандија

Градот на вода - АМСТЕРДАМ

ЦЕНА за уплати до 20.12:       349 € (21.640 денари)

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ:        399 € (24.740 денари)